Dráma 2019

Tá Grúpa Drámaíochta an RTAI ag eagrú seó an Fhomhair faoi láthair. Taréis roinnt cruinnithe san SMA i Wilton I Mí na Bealtaine, tá an clár nach mór socraithe anois. Bheadh fáilte is fiche roimh bhaill nua, idir aisteoirí, scríobhnóirí nó éinne gur mhaith  bheith leo  bheith bainteach i slí ar bith leis an ngrúpa. Téigh i dteagmháil le Marian má tá suim agat bheith linn- 0864072037.

Ba bhreá linn dráma aon-ghníomh nó sceits as Gaeilge a léiriú  i mbliana. An bhfuil script  nó smaoineamh do script agat? An scríofá sceits nó dráma dúinn?

Slí iontach isea an drámaíocht chun cairde nua a dhéanamh, bíonn an chraic go diail ar fad agus is mór an sásamh bheith ar stáitse. Is iontach an rud é an lucht féachana a shásamh agus go deimhin táimíd fíor-bhuíoch as an dtacaíocht  dhílis a thugann sibh dúinn.

Táimíd ag tnú go mór   le Mí Dheireadh Fomhair agus Mí na Samhna 2019 le  seó úrnua.